Vedení - ke své vlastní cestě

Vítejte na místě, které spojuje lidi, kteří mají touhu a odvahu potkat skutečně sami sebe. 

Smysl této cesty je, objevit v sobě to, na co jste jen zdánlivě zapomněli, nebo překryli vnějším programem a prožitkem. Probudit svoje dary, svou skutečnou podstatu, esenci.

Vnitřní svět každého z nás je jedinečný a neopakovatelný a zároveň na mnoha úrovních propojený skrze celek. Oddělenost od sebe si vytváříme jen my sami. Vy jste autoři a tvůrci svého prostoru. Není to o návodech a radách, kdo být a jak žít. Cílem je, abyste si na vše dokázali odpovědět sami.

Místa, která prozatím neumíte plně uchopit, proměnit, byla pomocí jemného vedení poodhalena v rámci celkového pohledu našeho nastavení. Nacházet způsoby, jakými pootevřít dveře, které vás přivedou do větších souvislostí a poznání sebe sama. Ten správný klíč máte v rukou jen VY. Bude mi ctí, být na té cestě světlem, které vám posvítí. Abyste pak pevně drželi to své vlastní a uvnitř sebe cítili, že tam jste skutečně Doma. Že ten, na koho jste celou dobu čekali, jste VY SAMI.

Jsou ukrytá místa v nás, která jen čekají, až je v sobě objevíte.

Skrze vlastní zkušenosti, poznání a skutečné prožitky, vnímám opravdovost toho, co vyzařujeme dál.

Jsem pozorovatel lidských příběhů a hledač cest, které ráda propojuji, abych je mohla předávat dál s lehkostí a v JednoDuchosti. S laskavostí a citlivostí k procesu každého člověka, podle toho, kde se právě teď nachází.

V životě jsou momenty, kdy cítíme, že nejsme se svým životem v souladu. Uvědomujeme si to v mysli, umíme to pojmenovat, ale není snadné s tím pohnout, protože se to odehrává v rovině slov. Přestali jsme slyšet svůj vnitřní hlas.
Mnohdy nám to narušuje úzkost, skrytý strach, který nás někdy téměř paralyzuje. Nedokážeme potom plně život měnit.

Problém je často zahalen neviditelnou vnitřní strukturou, rolí a vzorců, které nám ovlivňují naše bytí. Dávají mu tvar a příchuť.

Když se spojím se svým vnitřním rádcem, ucítím, že to, co bych rád ve svém životě proměnil, se mi neděje tam venku, ale uvnitř mě.

Vědomě pozorovat, poznávat, být bdělý co se uvnitř děje, proměňovat, důvěřovat, kam nás to vede, ale neutišit svůj vnitřní hlas. Naopak, on sílí a pak se stane tím nejlepším přítelem. Z pozice pozorovatele je to pak velmi dobrodružná cesta, plná poznání, která nám může velmi pomáhat a dávat nám nadhled. Co mi vnější svět ukazuje, co mám uvnitř sebe uvidět.

Abychom se ale dokázali podívat hlouběji dovnitř, je důležité porozumět svým emočním procesům, programům z dětství a rodů, které do nás byly uloženy. A ještě mnohem dál. Dokud to neuvidíme, neproměníme, hlásí se stále dokola o pozornost v podobě prožitků a situací.

Život je o poznání a v daný okamžik jsme byli přesně tam, kde jsme potřebovali být, i když to je mnohdy velmi bolestivé.

Máme ve vlastních rukou zda budeme obětí, které se to děje tam venku, nebo Tvůrcem našeho skutečného a vlastního příběhu. Je naší svobodnou volbou, jaké bude jeho pokračování. Je to jemná a pozvolná cesta, která nejde uspěchat ani vymyslet. Učí nás to veliké pokoře, vnitřnímu ztišení a trpělivosti, protože se to nestane hned. Nebojte se vykročit, ta cesta stojí za to.

Nejlepší duchovní rádce je uvnitř vás.

Pro mě to znamená velmi intuitivní proces vedení. Každý příběh má pro mě velkou hodnotu, vždy otevírá i něco ve mně a velmi si toho vážím.

Lidský příběh každého z nás by se dal přirovnat ke stromu, kde velmi záleží, jaký kořen má, aby mohl zdravě růst a byl pevný. Pokud není, je potřeba se navrátit ke kořenům, kde vše začalo. Máme možnost je proměnit, posílit a pak pokračovat dál.

Vše kolem nás je na úrovni energií a vibrací. Funguje tak i náš vnitřní systém. Jsme neviditelně, ale silně spojeni stále s energií našeho rodu, až daleko do generací, která nás často ovlivňuje, aniž bychom to mohli rozpoznat na vědomé úrovni. Mnohdy se nám to velmi silně odráží v našich životech a nastavení. Vynášíme témata předků i jejich bloků. 

Emoce jsou také v systému uložená forma energie, která je v nás vepsaná skrze prožitky, traumata a nastavení z dob dětství. To, že si to často nepamatujeme, neznamená, že to uvnitř nás není. Je to jako tón, který je v určité disharmonii, kterého když se dotkneme skrze novou situaci, znovu přehrává původní tón. Proto mnohdy nerozumíme pocitům, které se v nás spínají. Mohou být velmi silné a situace tomu z vnějšího pohledu neodpovídá. Přehrává se jako nahrávka přes původní prožitek.

Abychom v sobě znovu objevili svojí vnitřní krásu, často se na ty bolestné vzpomínky z minulosti musíme ohlédnout v duchu lásky a odpuštění, znovu být jejich svědky a zbavit se emocionální zátěže, kterou v sobě dosud nosíme. Tím způsobem dokážeme znovu získat vlastní sílu a začít vidět sami sebe jako jedinečné bytosti.

Je to vnitřní rozhovor přes naše tělo, které nás neomylně vede přes mechanismy, které nás tam doprovodí. Pomocí svalového testu na ruce, kdy naše tělo odpoví na základě emoční paměti, kterou má, se dostaneme na místo, kde emoce začala a máme možnost do ní vstoupit, pracovat s ní a uvolnit negativní náboj z těla.

Vše je spolu provázané na mnoha zdánlivě neviditelných úrovních. Snažila jsem se jemně spojit více přístupů, skrze vnitřní a vnější systémy, kde putujeme po vrstvách, které nás vedou k větší celistvosti a otevírají váš příběh ve větších obrazech. Dostáváte se pak plněji do kontaktu s vaší skutečnou esencí.

Nejhlubší poznání je osobní zkušenost.

Zvukem se dotkneme na místě uvnitř nás, kam se slovem nedostaneme.

Meditační techniky mnoha duchovních tradic odedávna využívají zvuku a jeho vibrací jako základního prostředku léčení a duchovního rozvoje. Mluví o zvuku jako o formující síle stvoření. Používají se různé rezonanční nástroje. Já zde zmiňuji Tibetskou mísu, která se přikládá na 20 bodů přímo na vašem těle. Mísa se po obvodu rozeznívá do vibrací a tak promlouvá, kde je energie málo a kde je blokovaná. Zvuk Tibetské mísy je složen ze základního a celé řady alikvotních tónů, od nízkých, až po nejvyšší frekvence. Zvuk je naprosto přirozený a přírodní, odtud také pochází jeho silné léčebné účinky.


Vše o Zvukoterapii zde 

Každá buňka a orgán v těle mají svojí vlastní frekvenci a vibraci.
Je to v podstatě takový dokonalý orchestr. Buňky začnou rezonovat a vibrovat s vyšší frekvencí tak, jak se zvyšuje vnější vibrace. Rezonancí zvuku spouštíme regenerační mechanismy, uvolňujeme nervový systém a emoční bloky v těle. Jako bychom je otvírali, uvolnili a vynesli ven do vědomé úrovně. Navozuje se pocit zklidnění, mysl se utiší, jakoby rozpouští v nepřetržitém zvuku. Zvuk se dotýká a vylaďuje i naše další jemněhmotná těla. Dochází k naprostému uvolnění… k hluboké meditaci. 

Pokud se připojí síla tvůrčího záměru, pocitu, vizualizace a manter, vzniká síla, která zahrnuje vědomé čerpání energie z univerzálního pole.

 

Astrologie je moje velká vášeň. S pokorou v ní čtu a zprostředkovávám dále. Spolupracuji dnes již s kamarádkou astroložkou Janou Hubinkovou, která astrologii dělá s velkou láskou, vášní a hlubokým vhledem. Díky studiu psychologie to úžasně propojila. Je pro mě velmi přínosné naše sdílení a hledání různých cest, které se nám otevírají skrze horoskop.

V komerčním světě je astrologie uchopená úplně v jiné formě a velmi jí ubírá na jejím skutečném pojetí a hloubce.

Astrologie je starobylá věda, která byla v historii používaná mnoha kulturami a má ohromný rozsah. Jsme neoddělitelně propojení skrze rezonance, vibrace a synchronicity s vesmírem – Jednotou. Z toho Astrologie čerpá.

Poskytne vám úžasnou mapu poznání vaší životní cesty, ovšem tou, kterou se vydáte je jen na vás. Rozhodně vám nic nediktuje, neprogramuje. Slouží jako nástroj, který vám poodhalí vaše životní témata, výzvy, bloky, dary, talenty, karmickou cestu. Je to velmi obohacující poznání, kdy nám poskytne cenné vhledy. Nejen do vlastního života, ale i našich blízkých. Skrze to porozumíme více sobě i lidem kolem nás. Ladí nás do určitého vnitřního energetického souladu. Říkám jí Magnetická rezonance Duše.

Vše kolem nás je propojené, jen v dnešní době se od toho velmi odkláníme. Ztrácíme spojení. Vše chceme uchopit hlavou. Astrologie vám umí znovu připomenout, jak má vše mnohem vyšší smysl a jsme spojení skrze univerzální zákony. Jak si tvoříme svůj vlastní vesmír uvnitř nás. 

Jemné nahlédnutí do Numerologie, kde čísla mají také velkou vibraci a silné spojení s námi. Skrze Tarot můžeme uvidět vaše momentální energie. Není to výklad něčeho co bude, protože to máme v rukou jen my sami a je to neustále v pohybu. Je to vnitřní vibrace, která se odráží skrze symboly. 

V astrologii a psychologii musí člověk vystoupit za viditelný svět hmoty.

 
Archetypy a znamení zvěrokruhu

Podle švýcarského psychologa Carla Gustava Junga hraje astrologie velkou roli v psychologii, sám se jí i zabýval. O astrologii Jung soudil, že je v podstatě prastarou obdobou jeho hlubinné psychologie. Planety horoskopu – byly velmi zjednodušeně řečeno, jakousi analogií jeho archetypů a horoskop sám pak něčím na způsob pokusu zmapovat skrytý svět nevědomí.

       

SNY    

Sen nemá jen kompenzační smysl toho, co potřebujeme v sobě uložit, doprožít a začlenit.

Drží mnohdy klíč k hlubokému porozumění sebe sama, které přichází z našeho nevědomí. K tomu, abyste si ze snů vytvořili mocný zdroj informací, je důležité vědomé chápání toho, co se v nich odehrává. Sny s námi komunikují pomocí symbolů, obrazů a metafor. Je to jako úžasné zrcadlo – most z nevědomí do vědomí, kde nám náš vnitřní našeptávač může ukazovat, kde jsme se ocitli a co máme uvidět. Někdy mohou vypadat jako nesourodý děj, při bližším porozumění, nám mohou velmi pomáhat.

Co jsme v sobě vytěsnili. Jaké vlastnosti v sobě potlačujeme, nebo naopak projevujeme určitou naučenou roli o sobě. Kam nás vede naše vnitřní touha a co děláme proti svému skutečnému přesvědčení. Kde jsou naše dary, které nemáme odvahu proměnit. Někdy nám mohou sny ukazovat i určité varování, že cestou, kterou jdeme, není s námi v souladu. Mohou skrze ně přicházet i úžasné inspirace a vhledy.

Já sama mám od mládí sny, které byly často velmi návodné. Stávalo se mi, že to byly i události, které se pak skutečně staly anebo se odehrávaly přímo v okamžiku, kdy se mi děj zdál. Hovořily ke mně skrze symboly, živly, zvířata a příběhy. Měla jsem s blízkým člověkem současně podobný sen, který měl téměř stejnou symboliku. Byl to velmi silný a hluboký vzkaz. Pro mě to vždy bylo jen potvrzení, že jsme všichni stále ve spojení.             

Váš vnitřní svět je jedinečný, jen vy se v něm máte naučit číst. Pokud vás to zavolá a budete mít touhu porozumět vašim obrazům více, můžeme společně sdílet.